صفحه نخست
محورهاي اولويت‌ دار ارائه پيشنهاد كميته حمل و نقل و ترافيك (بروز رسانی 20/12/90) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 13 مهر 1390

1-     رعایت حق تقدم عبور و فرهنگ شهروندی

2-     ترغیب به استفاده از دوچرخه

3-     رعایت نوبت جهت سوار شدن به اتوبوس

4-     احترام به قانون و جلوگیری از هنجارشکنی

5-     حفظ تجهیزات ترافیکی و عدم صدمه زدن به آنها

6-     استفاده از حمل و نقل عمومی

7-     پارکینگ و مشارکت بخش خصوصی

8-     راهکار کوتاه مدت جهت رفع نواقص ترافیکی