صفحه نخست

سیستم مدیریت آموزش

# عنوان تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره نمره
1 كنترل پروژه 1388-07-23 1388-08-07
2 مديريت روسازي (PMS) 1388-08-06 1388-08-14
3 BRT تركيه 1388-08-12 1388-08-21
4 پژوهش پيرامون كنترل رمپ 1388-08-12 1388-08-28
5 مهندسي ارزش در پروژه هاي حمل و نقل 1388-08-20 1388-09-05
6 تجهيزات ترافيكي شهر دبي (ارائه گزارش ماموريت) 1388-09-01 1388-09-12
7 مناسب سازي معابر شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيك جهت توانيابان 1388-09-05 1388-09-19
8 آشنايي با نرم افزار هاي(PTV (Vissim , Visum 1388-09-22 1388-10-10
9 نرم افزار شبيه ساز ترافيكي Aimsun - نسخه جديد Getram 1388-10-09 1388-10-17
10 اعتبار سنجي استفاده از نرم افزار شبيه ساز Aimsun 1388-10-13 1388-10-24
11 روشهاي خلاق حل مساله 1388-10-20 1388-11-01
12 دوره آموزشي تخصصي نرم افزار Aimsun 1388-10-21 -658-01-0-110
13 نور پردازي معابر، ميادين و تقاطعها براي تامين ايمني 1388-10-24 1388-11-08
14 بكارگيري روش مطالعات قبل و بعد در ارزيابي اقدامات و تغييرات در عملكرد سيستم حمل و نقل شهري 1388-10-30 1388-11-15
15 آشنايي با نرم افزار HDM4 1388-11-08 1388-11-29
16 روش هاي نوين اجراي پروژه و الگوهاي قراردادي(EPC, BOT , BOO, ...) 1389-01-30 1389-02-02
17 معرفي نرم افزار پوياي TMIS 1389-02-04 1389-02-09
18 معرفي نرم افزار Land 1389-02-04 1389-02-16
19 پاراترانزيت 1389-02-07 1389-02-23
20 مقايسه تطبيقي چهارراه ها و ميادين 1389-03-31 1389-04-10
21 رنگ نانو 1389-03-31 1389-04-17
22 مقايسه تطبيقي و تحليل وضعيت دوچرخه سواري در ايران 1389-04-19 1389-04-24
23 معرفي شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در حمل و نقل 1389-04-23 1389-05-07
24 تحليل نظرسنجي مقايسه تطبيقي چهارراه ها و ميادين 1389-05-10 1389-05-14
25 ضوابط پاركينگ ها 1389-05-10 1389-05-21
26 ضوابط فازبندي چراغهاي راهنمايي 1389-05-17 1389-05-28
27 تجهيزات ايمني 1389-05-17 1389-06-04
28 دوره آموزشي تجهيزات ترافيكي توليدي شركت پارت لاستيك 1389-06-06 1389-07-01
29 كارگاه آموزشي بكارگيري فازبندي متغير در تقاطع هاي هوشمند شهري 1389-07-03 1389-07-08
30 مثلث تندرستي 1389-07-17 1389-07-29
31 ارزيابي تقاطع نمونه به كمك نرم افزار vissim 1389-12-04 1389-12-12
32 كاربرد GIS و GPS در تحليل داده هاي ترافيكي 1390-02-23 1390-03-05
33 بهنگام سازي ماتريس تقاضا با استفاده از آمار موجود در نرم افزار Aimsun 1390-02-24 1390-03-12
34 چگونگي اجراي خط كشي گرم و سرد در معابر و بيان تفاوتها 1390-02-25 1390-03-19
35 هوشمند سازي تقاطع هاي scats 1390-03-29 1390-04-16
36 روشهای محاسبه نرخ کرایه تاکسی 1390-04-31 1390-05-06
37 نرم افزار شبيه سازي عابر پياده - simwalk 1390-05-01 1390-05-13
38 معرفی دستگاه FWD 1390-05-01 1390-05-20
39 سیستم های کنترل فازی و عصبی (پیش بینی جریان ترافیک) 1390-05-30 1390-06-24
40 بررسی تقاطع های فرعی حادثه خیز 1390-05-30 1390-06-31
41 بررسی، تحلیل و ارزیابی ایستگاههای اتوبوس در کلان شهرها 1390-06-19 1390-07-07
42 معرفی سیستم ردیاب هلیوس 1390-07-13 1390-07-28
43 هوشمند سازی و ایمنی راهها 1390-08-09 1390-08-19
44 طراحی شبکه اتوبوسرانی 1391-01-27 1391-01-31
45 اصول فنی، روشهای تولید و اجرای رنگ های ترافیکی 1391-02-13 1391-02-21
46 کاربرد GPS در نقشه برداری 1391-03-02 1391-03-04
47 پارکینگ های مکانیزه 1391-04-06 1391-04-09
48 اندازه گیری زمان سفر وسایل نقلیه با استفاده از آدرس MAC تجهیزات الکترونیکی 1391-05-07 1391-05-10
49 مولتی روتورها، ابزار تصویر برداری مکانها و معابر 1391-05-17 1391-06-02
50 کارگاه آموزشی تحلیل آمار تصادفات 5 ساله پزشکی قانونی شهر مشهد 1391-06-02 1391-06-09
51 ارائه مدل محاسبه مصرف سوخت وسایل نقلیه در حال سکون 1391-06-30 1391-07-06
52 SDI 1391-08-16 1391-08-18
53 تحلیل سرعت در بزرگراههای شهر مشهد 1391-09-13 1391-09-16
54 پایگاه اطلاعاتی از سیستم Scats 1391-09-13 1391-09-23
55 معرفی سامانه هوشمند بلیط الکترونیک و مدیریت ناوگان سازمان اتوبوسرانی 1391-10-16 1391-10-21
56 بررسی تاثیر علائم و خط کشی ها در ایمنی تقاطعات و معابر 1391-10-23 1391-10-28
57 کارگاه آموزشی کمکهای اولیه (ویژه پرسنل سازمان ترافیک) 1391-10-30 1391-11-05
58 بازرسی نکات جوش پلهای عابر پیاده 1391-11-14 1391-11-19
59 مدل پیش بینی تصادفات با شبکه عصبی و داده های مکانی 1391-11-07 1391-11-12
60 آشنایی با مفهوم خیابان کامل (مطالعه موردی شهر نیویورک) 1392-01-17 1392-01-22
61 داشبورد مدیریتی چیست؟ 1392-03-19 1392-03-23
62 ارائه تئوری جریان ترافیک شبکه 1392-10-24 1392-10-26
63 تحلیل میدانی نوارهای لرزاننده روسازی آسفالتی راهها (مطالعه موردی بزرگراه های شهر مشهد) 1392-11-06 1392-11-10
64 تحلیل رفتار موتور سواران در استفاده از کلاه ایمنی (مطالعه موردی شهر مشهد) 1392-11-20 1392-11-24
65 مناسب سازی معابر فضاهای شهری برای افراد کم توان و معلول 1392-12-13 1392-12-15
66 پیش بینی زمان سفر برای وسیله نقلیه شهری 1393-03-27 1393-03-29
67 سامانه مدیریت اطلاعات مکانی و TIC سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد 1393-05-27 1393-05-30
68 شناسايي تحليل عوامل موثر بر ميزان تبعيت رانندگان از تجهيزات مهندسي ترافيك در مشهد 1393-06-17 1393-06-20
69 معرفی سامانه پایش شاخص های حمل و نقل و ترافیک 1393-06-24 1393-06-27
70 الزامات و ضروریات ارزیابی تاثیرات اجتماعی در پروژه های شهری 1393-07-06 1393-07-10
71 نشست تخصصی بررسی توسعه طرح های محدودیت ترافیک 1393-08-10 1393-08-20
72 رویکرد احتمالاتی به منظور تعیین زمان هماهنگی چراغهای راهنمایی 1393-09-03 1393-09-06
73 توسعه اقتصادی و محرک های آن 1393-10-28 1393-11-02
74 ایرادات رنگهای ترافیکی دو جزئی سرد 1393-11-11 1393-11-16
75 فرآیندهای جوشکاری 1394-02-21 1394-02-24
76 بازرسي جوش و كارگاه آموزشي 1394-03-04 1394-03-07
77 پاسخ سوالات حقوقی که هر کارمند باید بداند 1394-07-04 1394-07-09
78 آموزش مبانی اخلاق حرفه ای 1394-09-29 1394-10-03